• Den person som er registrert som leietaker, er ansvarlig for hele leieforholdet og alle i reisefølget. Leietaker må være over 23 år og kunne dokumentere dette ved forespørsel. Leietaker er også økonomisk ansvarlig for hele bestillingen, herunder innbetaling av leiesum, tilleggsprodukt og evt. erstatning ved skadeverk eller mangelfull rengjøring.

 • Leieforhold, samt disse vilkår bekreftes ved innbetaling av avtalt leiesum.

 • For at reservasjon skal være gyldig, må avtalt leiebeløp være innbetalt senest 60 dager før ankomst. Ved inngåelse av leieavtale senere enn 60 dager før ankomst, skal leiebeløp innbetales omgående. Leiebeløp skal betales i NOK (norske kroner).

 • Ved avbestilling 30 - 60 dager før ankomst, refunderes 80 % av innbetalt leiebeløp. Ved avbestilling seinere enn 30 dager før ankomst, refunderes ikke det innbetalte leiebeløpet.

 • Om det ikke er gjort annen avtale, dekker leiepris leie av feriebolig inkl. strøm. Sengeklær kan leies og ved kan kjøpes av utleier, dette avtales før ankomst. Leietaker må selv sørge for rengjøringsmidler, håndklær, kjøkkenkluter, toalett- og tørkepapir.

 • Ved bestilling skal det opplyses om hvor mange personer som skal innkvarteres. Det er ikke tillatt med overnattingsgjester utover dette. Det er heller ikke tillatt med telting eller bruk av campingvogn / bobil på tomten.

 • Parkering av kjøretøy skal skje på anvist plass og på en slik måte at det er til minst mulig hinder for annen trafikk og aktivitet på eiendommen.

 • Det tillates ikke å medbringe husdyr til feriebolig.

 • Leietaker forplikter å rette seg etter instrukser og bruksanvisninger til forskjellige installasjoner som finnes i ferieboligen. Leietaker holdes ansvarlig for skader som oppstår p.g.a. feil bruk.

 • Normal standard for ro og orden må etterfølges. Mellom kl. 23.00 og 07.00, skal det vises hensyn og holdes et lavt støynivå. Bruk av lydanlegg utendørs er ikke tillatt.

 • Røyking innendørs er forbudt. Overtredelse av dette medfører en rengjøringsavgift på kr. 6.000,-.

 • Utsjekk skal skje innen kl. 11.00 på avreisedag. Ved avreise forplikter gjesten å forlate ferieboligen i ryddet og rengjort stand. Unnlatelse av dette medfører en tilleggsavgift på kr 1.500,-. Sluttrengjøring kan bestilles før ankomst, men omfatter ikke grovrengjøring inne og ute, oppvask eller fjerning av søppel og tomflasker.  

 • Ved avreise skal 2 utleverte nøkler til ferieboligen tilbakeleveres. Unnlatelse medfører et gebyr på kr 2.000,-.

 • Der annet ikke er avtalt, forplikter utleier å stille ferieboligen til leietakers disposisjon fra kl.17.00 på ankomstdag. Utleiger forplikter å informere om hvor nøkler kan hentes og ellers sørge for at ferieboligen fremstår i rengjort stand og uten feil og mangler.

 • Utleier har ingen ansvar for gjenglemte effekter.

 • Utleier hefter ikke for leieforhold i tilfelle naturkatastrofe, lengre avbrudd i vann- eller energitilførsel, brann, stopp for salg av valuta eller annen form for Force Majeure.
Leigevilkår